OM KEN HYGIENE SYSTEMS

HVEM ER VI - Ansatte hos KEN HYGIENE SYSTEMS
Alle afdelinger Navn & stilling E-mail Direkte telefon Mobil
SRB Svend Roar Bakkevik
Daglig leder, Salgssjef, vaskeri
srb@ken.no +47 22 79 33 00 + 47 46 41 55 27
JJA John Jacobsen
Økonomisjef
jja@ken.no +47 22 79 33 00 +47 90 681 345
ROK Roger Kristensen
Salgsjef, hospital
rok@ken.no +47 22 79 33 00 +47 93 00 50 71
GHA Geir Handberg
Regionsjef Vest, midt og nord Norge
gha@ken.no +47 22 79 33 00 + 47 90 86 29 61
hwe Harald Wendt
Salgssjef,vaskeri
hwe@ken.no +47 22 79 33 00 +47 97 75 72 83
PWO Peter Wolff
Service- og logistikksjef
pwo@ken.no +47 22 79 33 00 +47 99 12 68 26
AOL Anders Olsen
Lager
aol@ken.no +47 22 79 33 00 +47 47 45 96 90
kpe Kent Pedersen
Servicetekniker
kpe@ken.no +47 22 79 33 00  
jopa Jan Olav Paulsen
Servicetekniker
jopa@ken.no +47 22 79 33 00  
rop Robin Pedersen
Servicetekniker
rop@ken.no +47 22 79 33 00
Firmaprofil

En virksomhet i utvikling

KEN HYGIENE SYSTEMS er en inovativ virksomhet med over 60 års erfaring innen utvikling, produksjon, salg og service av desinfiserende oppvaskmaskiner, bekkenvaskere og laboratorieoppvaskmaskiner samt oppvaskmaskiner til storkjøkken og næringsmiddelindustrien. Vi tilbyr ett bredt program av standardløsninger og utvikler spesialløsninger til individuelle formål.

KEN HYGIENE SYSTEMS har i dag en ledende posisjon på det skandinaviske marked og har egne salgsselskap i Sverige og Norge. Store deler av produksjonen går til vårt eksportmarked gjennom ett bredt forhandlernett, ut over samhandel med en rekke europeiske markeder eksporterer produktene til flere land i midtøsten og oversjøiske markeder i sydamerika og i det fjerne østen.

Våre maskiner oppfyller alle relevante EU-direktiver som for eksempel “Medisindirektivet” og “Maskindirektivet” og vårt
Kvalitets- og miljø ledelsessystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 og EN ISO 14001:2004.

KEN HYGIENE SYSTEMS is a member of several associations and & groups:

Dansk Industri

Danish Export Marketing Group
FSTA – sygehusmaskinmestre
Dansk Eksportforening

Welfare Tech Region

KENs historie

KENs historie

En virksomhet med gamle tradisjoner

KEN A/S ble grunnlagt i 1941 av fabrikant Kaj E. Nilsen. I de første år ble det solgt røremaskiner, i hovedsak til de store kjøkken på de større gårder. Fra 1942 ble det produsert potetskrellemaskiner til bruk i samme kundegruppe.

I 1948 ble de første oppvaskmaskiner produsert. Oppvaskemaskiner har siden vært det bærende produkt i KEN og ble i 1971 suplert med desinfiserende oppvaskemaskiner til sykehus og laboratorium.

I samme periode ble ett nett av servicemontører bygd opp noe som til stadighet sikrer kontinuerlig drift av KEN maskinene.

For å imøtegå kommende problemer med generationsskifter opprettet Kaj E. Nilsen og Gudrun E. Nilsen ett fond som i 1987 overtok hele aktieposten i KEN.

Gjennom salgsselskaper i Danmark, Norge og Sverige samt forhandlere i mange andre land tilbyr KEN i dag komplette kjøkken- og skylleromsinnredninger.

Download en mer detaljeret beskrivelse, klikk her.

Visjon, kvalitets- og miljøpolitikk

Visjon, Sertifikater, Kvalitets- og miljøpolitikk

Visjonen er vårt mål og sertifikatene hjelper oss med å nå målene

KEN HYGIENE SYSTEMS visjon

Vår ambisjon er å være den foretrukne samarbeidspartner gjennom utvikling og implementering av miljøriktige, effektive og pålitelige system til oppfyllelse av kundebehov innenfor våre foretningsområder.

Sertifikater

Våre maskiner oppfyller alle relevante EU-direktiver som 93/42/EØF (Medisindirektivet) og 89/392/EØF (Maskinddirektivet), og vårt foretningssystem er sertifisert i henhold til EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 samt EN ISO 14001:2004.

Våre desinfiserende instrumentvaskere og bekkenvaskere har produktsertifikat i henhold til Medisindirektivets artikkel 11.3a samt Annex II.

Alle sertifikat er utstedt av Det Norske Veritas.

Kvalitets – och miljøpolitikk

KEN HYGIENE SYSTEMS utvikler og markedsfører innovative hygieneløsninger og -tjenester til kunder innen helse- og næringsmiddelområdet.

Kvalitet og miljø er vesentlige fokusområder hos KEN HYGIENE SYSTEMS, og vi arbeider kontinuerlig med optimeringer og forbedringer i alle ledd av organisasjonen, fra salg og utvikling, via produksjon, til levering og service.

Ledelsen fastsetter og overvåker mål, og det igangsettes løpende prosjekter til:
– Optimering av produktenes kvalitet.
– Reduksjon av virksomhetens miljøbelastning innen prosesser, produkter og tjenesteytelser.

Prioriteringen av kvalitets- og miljøfremmende prosjekter har medarbeidere, kunder, miljø og lovgivning i fokus, og gjennomføres på en slik måte at det tas hensyn til teknologiske muligheter og godt kjøpmannskap.

 

Sertifikatenes gyldighetsområder

Kvalitets- og miljøsertifikater dekker våre aktiviteter i KEN HYGIENE SYSTEMS  Brobyværk, KEN HYGIENE SYSTEMS Sverige og KEN HYGIENE SYSTEMS i Norge.

KEN Fondet

KEN-fondens midler går bl. andet til velgørende formål

KEN Fondens bestyrelse består af: Mogens K. Nielsen, Birgit Schmidt, Søren Bech Sørensen, Torben Storm Nielsen.
KEN Fondens bestyrelse består af: Mogens K. Nielsen, Birgit Schmidt, Søren Bech Sørensen, Torben Storm Nielsen.

Fabrikant Kaj E Nielsen og Gudrun E Nielsens Fond – i daglig tale KEN Fonden – er som selvejende institution en erhvervsdrivende fond, der blev oprettet i 1983. Fonden overtog i 1986 aktiemajoriteten i KEN A/S.
Fondsbestyrelsens formand er Mogens K. Nielsen.

KEN Fondens formål er først og fremmest at sikre fremtiden for KEN A/S, dels som økonomisk fundament og dels gennem sikring af en egnet bestyrelse i datterselskabet.

Ud over dette er KEN Fonden en almen velgørende fond, der gennem årene har støttet en lang række almennyttige projekter både i ind- og udland, dog med stort præg i lokalsamfundet.

Eksempler på modtagere af generelle støttebeløb kan nævnes: Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, WWF Verdensnaturfonden, Red Barnet, Komiteen mod dyreforsøg, Care Danmark og Kræftens Bekæmpelse.

Eksempler på enkeltprojekter: Landsindsamlingen til støtte for Afrika og Asien i 2004, Svendborg Ass. Kirkegård , Demokratiske Muslimer i Danmark, Borneo Child Aid,Tall Ship Aalborg Fonden og Manende Kirke, Tanzania.

Af lokale projekter har der været mange. Her nævnes enkelte: Støtte til bevarelse af lægebetjening, byfornyelse i Brobyværk, Dragen i Nr. Broby, Bofællesskabet Sophiagaard i Ølsted, Børnehaverne i Brobyværk og Allested, Brobyværk Tennisklub, Nr. Broby Badminton, X-Huset i V. Hæsinge, Brobyværk Hallen, Broby Lokalhistorisk Forening, Musikskolen, Sdr. Broby Kirkes altertavle, Brobyværk Stigruppe, Åløkkeparkens Venner og mange flere.

Alle er velkomne til at søge fonden om støtte. Det gøres ved at sende en ansøgning til KEN Fonden, Gærupvej 20, 5600 Faaborg, mail: mkn@ken.dk

KEN HYGIENE SYSTEMS

er en innovative virksomhet med over 60 års erfaring innen utvikling, produksjon, salg og service av desinfiserende oppvaskmaskiner, bekken vaskere og laboratorie oppvaskmaskiner samt oppvaskmaskiner til storkjøkken og næringsmiddelindustrien. Vi tilbyr ett bredt program av standardløsninger og utvikler spesialløsninger til individuelle formål.

KEN HYGIENE SYSTEMS har i dag en ledende posisjon på det skandinaviske marked og har egne salgsselskap i Sverige og Norge. Store deler av produksjonen går til vårt eksportmarked gjennom ett bredt forhandlernett, ut over samhandel med en rekke europeiske markeder eksporterer KEN til flere land i midtøsten og oversjøiske markeder i syd Amerika og i det fjerne østen.